Volvo

V60 (5) XC90 (5) XC60 (3) XC40 (2) S90 (1)
Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid

Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid
2014 14 100 € 214 000 km
Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid

Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid
2015 14 800 € 270 000 km
Volvo XC40 1.5 T5 Plug-in

Volvo XC40 1.5 T5 Plug-in
2020 44 440 € 0 km
Volvo XC60 2.0 T6 AWD Plug-in

Volvo XC60 2.0 T6 AWD Plug-in
2020 60 100 € 0 km
Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in

Volvo XC60 2.0 T8 Plug-in
2020 65 880 € 0 km
Volvo S90 2.0 T8 AWD Plug-in

Volvo S90 2.0 T8 AWD Plug-in
2020 60 400 € 0 km
Volvo XC90 2.0 B5 (235 hp) MHEV

Volvo XC90 2.0 B5 (235 hp) MHEV
2019 59 900 € 34 477 km
Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid

Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid
2015 15 799 € 269 460 km
Volvo XC90 2.0 T8 Plug-in

Volvo XC90 2.0 T8 Plug-in
2018 46 500 € 47 214 km
Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid

Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid
2015 15 999 € 201 000 km
Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid

Volvo V60 2.4 Plug-in hybrid
2015 14 899 € 212 645 km